europom

Ontstaansgeschiedenis en evolutie

Internationale Fruittentoonstelling EUROPOM

Sedert 1989 organiseert de NBS onder de naam EUROPOM een internationale fruittentoonstelling. Principieel werd door de NBS jaarlijks sedert 1984 een nationale tentoonstelling georganiseerd. Met een periodiciteit van zowat vier jaar werd vanaf 1989 telkens een EUROPOM-happening voorzien. Europom vond voor het eerst plaats in 1989 aan het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek – België en had als thema: ”Europese fruitvariëteiten en recepten”. Van bij de aanvang waren hierbij zes deelnemende landen aanwezig: NBS (België), Fructus (Zwitserland), Les Crocqueurs de Pommes (Frankrijk), RHS (Engeland), NPV (Nederland) en Pomologen Verein (Duitsland). 1 000-tal geëxposeerde varëteiten van appel en peer – 3 000 bezoekers

In 1990 organiseerde Les Crocqueurs de Pommes in Savigny-le Temple EUROPOMME ’90, waarop de andere partners op hun beurt paraat waren.

In 1993 volgde de tweede editie van EUROPOM, met als titel: “Europese fruitvariëteiten en recepten” aan het LUC in Diepenbeek – België en ook de Europese partners bevestigden met hun aanwezigheid. 1350 tentoongestelde rassen, Internationaal Symposium, 67 vrijwilligers, drie tentoonstellingsruimten, expo historische pomologische werken, 9 000 bezoekers, deelnemende landen: croqueurs de Pommes (F), Fructus (CH), RHS (Engeland), Limburgs pomologisch genootschap (NL), Hellef fir’d natur (L) en voor het eerst enkele Oost-Europese landen.

Eveneens in 1993 liep in Frankrijk EURO CROCQ’POMMES in Selencourt, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Crocqueurs de Pommes.

De beurtrol van een Europese tentoonstelling kreeg gestaag vorm, maar gaf ook de eerste moeilijkheden. Aanvankelijk was er geen probleem qua tijdstip en frequentie, daar niet zoveel kandidaten klaar stonden om de toch vrij omvangrijke organisatie op zich te nemen.

Daarmee is duidelijk dat de organisatie van EUROPOM gebeurde zonder subsidie en louter met eigen middelen van de organiserende vereniging. Als organisatoren noteerden we toen enkel de NBS voor België en Les Crocqueurs de Pommes voor Frankrijk. Gaandeweg zijn ook de andere partners met voorstellen van organisatie gekomen en werk meer en meer om coördinatie gevraagd, om afspraken te maken qua frequentie, tijdstip, partners, …

Principe was steeds dat een partner de organisatie op zich nam, waarbij telkens weer de overige partners met hun landenstand aanwezig waren. Door deze wisselwerking groeiden deze internationale tentoonstellingen, die zoals met de NBS overeengekomen steeds onder de naam EUROPOM zouden worden gevoerd, langzaam maar zeker uit tot een vaste Europese waarde.

In 1998 liep nog een uitgave van Crocq’ Pommes in La Ferté Bernard (F) met deelname van enkele partners (o.a. NBS, ...).

In 1999 volgde de derde NBS-editie van Europom, twee weekends plus tussenweek, ditmaal in het Coloma kasteel in Sint‑Pieters‑Leeuw (België). Ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan organiseert de Nationale Boomgaarden Stichting de laatste Internationale Fruittentoonstelling van deze eeuw, EUROPOM '99, die op meerdere vlakken een unicum te noemen is, een waardige afsluiter voor de 20ste eeuw. Tien deelnemende partners en landen: NPV (Nederland), Pomologen Verein (Duitsland), Les Crocqueurs de Pommes (Frankrijk), Pomona (Italië), R.H.S. (Engeland), (Oostenrijk), Pro Specie Rara (Zwitserland), Fructus (Zwitserland), Nordic Gene Bank (Zweden).
Bij deze gelegenheid werd een eerste officieel overleg georganiseerd dat resulteerde in overeenstemming betreffende wederzijdse raadpleging van de partners alvorens de organisatiedata van Internationale tentoonstellingen werden vastgelegd.
Bij gebrek aan kandidaat coördinatoren nam de NBS de samenspraak via telefonische contacten op zich, waarbij EUROPOM tentoonstellingen voor de volgende jaren werden vastgelegd, nl. 2003: Crocqueurs de Pommes (F) 25-jarig jubileum; 2004-NBS (B); 2005 GPO (D) Munchen.

In 2003 was het weer de beurt aan Les crocqueurs de Pommes met een nieuwe EURO CROCQ’POMMES in Troyes (F), ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.

Een vierde EUROPOM tentoonstelling werd door de NBS georganiseerd in 2004 in het domein Alden Biesen (B). twaalf deelnemende gemeenschappen, deelnemende landen: NBS (B), Hellef fir d’natur(L), Crocqueurs de Pommes (F), R.H.S. (Engeland), Pomologen Verein Bayern (D), Fructus (CH), Limburgs pomologisch genootschap (NL).

2 000 geëxposeerde variëteiten, twee internationale symposia, 10 000 bezoekers, tal van begeleidende externe activiteiten, een positieve balans en niets van tevreden reacties.
Bij deze gelegenheid werd rond EUROPOM tussen de partners een principeovereenkomst vastgelegd. Praktische schikkingen zoals registratie naam, websites, kalender, landverantwoordelijkheid, … werden protocollair afgesproken.

In 2005 werd de organisatie, zoals geprogrammeerd door GPO (D) in Munchen, georganiseerd ter gelegenheid van/en in samenwerking met BUGA 2005. Deelnemers o.a.: NBS (B), Limburgs pomologisch genootschap (NL), Hellef fir’dnatur (L), Fructus (CH), Croqueurs (F), R.H.S. (Engeland), Sorten Garden (I), …,(RUS), … (Tjechie), Universität für Bodenkultur Wien (AT).
Bij deze gelegenheid werd, bij een algemene vergadering, door een aantal partners overeengekomen in de samenwerking een stap verder te gaan en een Europees platform voor onze liefhebbersverenigingen (NGO’s) in het leven te roepen waarin alle betrokken partners op gelijke basis vertegenwoordigd zijn.

De organisatie van de zesde EUROPOM tentoonstelling in 2006 was in handen van het Duitse Pomologenverein – Stad Naumburg (D), NBS (B), Hellef fir d’natur(L), Crocqueurs de Pommes (F), R.H.S. (Engeland), Pomologen Verein Bayern (D), Fructus (CH), Limburgs pomologisch genootschap (NL), NABU (D).

In 2007 nam het Luxemburgse Hellef fir’dnatur de organistatie op zich in Luxemburg stad (Richard Dalhem), met 16 deelnemende landen: NBS en Gembloux (B), Hellef fir d’natur(L), Crocqueurs de Pommes en Nord Pas de Calais(F), R.H.S. (Engeland), Pomologen Verein Bayern (D), Fructus en Pro Specie Rara(CH), Limburgs pomologisch genootschap (NL), Agriculture Kyustendil (BU), Roemenië, Tjechië.

 

F
D
E

© 2014 NBS